การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีนายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน