ประเมินความเสียหายของอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโรงเรียนบ้านแม่ลาน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อประเมินความเสียหายของอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานเหตุภัยพิบัติ และแนวทางการของบประมาณสำหรับพัฒนางานอาคารสถานที่ให้แก่ทางโรงเรียน