รับชมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา08.30น.นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2