สพป.ลำพูน เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะให้การต้อนรับนางวิภาพร  สุวรรณหล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ย้ายมาจากสพป.เชียงใหม่ เขต 5 มาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนสพป.ลำพูน เขต 2  โดยมีนายเทียม  วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และคณะร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2