ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 (หลักสูตร 7 วัน 6 คืน) ณ ค่ายหริภุญชัย ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน