ทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชี้แจงภารกิจในการดำเนินงาน เพื่อทบทวนการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) โดยมีนายชำเรือง เรืองขำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารบุคคล หัวหน้าคณะจากก.ค.ศ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1