พิธีปัจฉิมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน  พร้อมกันนี้ได้ร่วมชมการแสดงและนิทรรศการของนักเรียนตามซุ้มต่างๆและของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.ลี้ จ.ลำพูน