การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เวลา 14.00น. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2