กิจกรรม การเล่นรอบกองไฟกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม การเล่นรอบกองไฟกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) และกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีควบคุมไฟป่าอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่