สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการจัดการเรียนสอนและการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบ​โคก​ หนอง​ นา ​โมเดล​ โรงเรียนวัดวังหลวง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น , ติดตามการอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง , การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ,และการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบ​โคก​ หนอง​ นา ​โมเดล​ ซึ่งทางโรงเรียนวัดวังหลวงได้จัดการพื้นที่ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังใจคณะครูที่ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม