ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 สนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบชุดกีฬา จำนวน 25 ชุด มูลค่า 5,000 บาทให้กับนักฟุตบอลทีมเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย  เพื่อเป็นการส่งเสริมสบับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีความสามัคคี มีน้ำใจ  รู้จักแพ้รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เบี่ยงเบนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2