สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

Video Conference รับฟังการชี้แจงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับฟังการชี้แจงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) โดยมีว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการกพฐ. เป็นผู้มอบนโยบายฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2