สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชม 2 สพป.ลำพูน เขต 2