สานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสานอนาคต (CONNEXT ED) ของโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) ในการเปิดร้าน Wat-Ban-Dong Smile Cafe เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ การทำขนมไทย เบเกอรี่ น้ำสมุนไพร และกาแฟสด