พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายนางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนางชไมพร ใจสุขเสริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นตัวแทนบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ. อาคารศาลาประชาคม ศาลากลาง จ.ลำพูน