พิจารณาคัดเลือกผลงาน สื่อสร้างสรรค์ รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทม์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน สื่อสร้างสรรค์ รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทม์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ประจำปี 2564 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทคลิปสั้น และ ประเภทเรียงความ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2