สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย , เวียงจามรี และทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น.นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากของสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 53 ทุน ให้กับนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย , เวียงจามรี และ ทุ่งหัวช้าง ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้คัดเลือกจากทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ทุน และคัดเลือกจากเครือข่ายสถานศึกษา พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ในโอกาสที่ได้มอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากของสพป.ลำพูน เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี