ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2