สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

Coaching ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผอ.สพป. สังกัด สพฐ.(นายสำเนียง อัตไพบูลย์)

นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการให้คำการปรึกษา แนะนำ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธาน