ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมและการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) และโรงเรียนบ้านปาง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมและการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) และโรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง