ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร และสาขาห้องเรียนเรือนแพ

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมีผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เพื่อติดตามความพร้อมของโรงเรียน stand alone ตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดลำพูน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาห้องเรียนเรือนแพ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน

พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมีผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาห้องเรียนเรือนแพ จำนวน 6 ทุน และได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสอบถามความต้องการช่วยเหลือ