สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนต่อไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2