งานวันเกียรติยศครูห้วยต้ม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานในการประดับเครื่องหมาย และมอบเกียรติบัตร ในงาน”วันเกียรติยศครูห้วยต้ม ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ หอประชุมบารมีครูบาวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน