ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานการประเมินคัดเลือกฯ พร้อมทั้งข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 (ภาคเหนือ) ต่อไป