ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2563

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสกสค. จังหวัดลำพูน