ร่วมแสดงความยินดีกับน.ส.ณัฐนันท์ เขียวธง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐนันท์  เขียวธง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น