กลั่นกรองแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร  คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) โดยมีนายอรรณพ ปัญญาโกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน