แสดงความยินดีกับนางประทุมพร หมัดสมัน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนางประทุมพร หมัดสมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ