อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program) ด้วยระบบสื่อสารทางไกล video Conference เพื่อตรวจสอบและนำเข้าฐานข้อมูล Big data ข้อมูลด้านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร ในระบบ EDC (Education Data Center) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2