เกลี่ยอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จำนวน 13 อัตรา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2