ร่วมงานประเพณีแค่หลวง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายชาลี ตังเยาว์ และคณะ ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีแค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนในสังกัด เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ จำนวน 12 รายการ ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง และในโอกาสเดียวกันนี้นายสมาน  กองแก้ว  นายอำเภอบ้านโฮ่ง ได้มอบเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดการแสดงดนตรีพื้นเมือง (บรรเลงเดี่ยวซึง)ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยแทง และมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดการแสดงดนตรีพื้นเมือง (บรรเลงรวมวง)ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2