พุธเช้าข่าวสพฐ. 10 เม.ย.62

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2