ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 สนับสนุนชุดกีฬาให้กับนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบชุดกีฬา จำนวน 25 ชุด ให้กับนักฟุตบอลทีมเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี ในการแข่งขันศึกลูกหนังเยาวชน ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์คัพ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมสบับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีความสามัคคี มีน้ำใจ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้จักแพ้รู้จักชนะ  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เบี่ยงเบนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด