ทำบุญและเปิดป้ายอาคาร(รร.สามัคคีศรีวิชัย)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมทำบุญและเป็นประธานเปิดป้ายอาคารร่มสน อาคารร่มไทร และป้ายศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562