สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

โรงเรียนที่รับการประเมินภายนอก ระยะที่ 1 ของสพป.ลำพูน เขต 2 มีโรงเรียนไหนบ้างคะ

ถาม – ตอบ [Q&A]หมวดหมู่: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอก ระยะที่ 1 ของสพป.ลำพูน เขต 2 มีโรงเรียนไหนบ้างคะ
1 Answers

สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารค่ะ https://drive.google.com/file/d/1IaTAAx3Oan1IWe_j5_fD74vr88qH-bCD/view?usp=sharing