สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภทคะ

ถาม – ตอบ [Q&A]หมวดหมู่: กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภทคะ
1 Answers
admin ทีมงาน answered 2 ปี ago

มี 4 ประเภทครับ
ประเภทที่ 1 ตำแหน่งครู (ว9/2564)
ประเภทที่ 2 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564)
ประเภทที่ 3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11/2564)
ประเภทที่ 4 ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12/2564)