สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ไหนคะ

ถาม – ตอบ [Q&A]หมวดหมู่: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ไหนคะ
1 Answers

สามารถเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรอง MiT ได้ที่ https://mit.fti.or.th/Product