สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID 19

ช่วงวันที่ 14 – 31 ก.ค.64 ให้ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

1 Answers

จัดการเรียนการสอนตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 72/2564  ตามลิ้งก์ shorturl.at/aoryU คืองดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นทดแทนค่ะ