การขอเลข GCode ขอเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย สามารถขอได้จากที่ไหนคะ

ถาม – ตอบ [Q&A]หมวดหมู่: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขอเลข GCode ขอเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย สามารถขอได้จากที่ไหนคะ
1 Answers
admin ทีมงาน answered 12 เดือน ago


เข้าระบบ GCODE ผ่านเว็บเบราเซอร์ ที่ http://www.gcode.moe.go.th
หมายเหตุ สำหรับเด็กที่ไม่มีบัตร ไม่มีทะเบียนบ้าน