สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เรื่อง
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000บาท/เดือน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 – วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30น.-16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
20 ตุลาคม 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000บาท/เดือน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 – วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30น.-16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
20 ตุลาคม 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผูู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และวิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน รับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565- วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30น.-16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ตุลาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
10 ตุลาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
8 สิงหาคม 2022
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป. ลำพูน เขต 2
4 สิงหาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38
24 มิถุนายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
20 มิถุนายน 2022
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัยหรือทางปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
13 มิถุนายน 2022


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน

เรื่อง
No Packages Found

    แผนที่ตั้ง