สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เรื่อง
ประกาศยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
27 กรกฎาคม 2023
แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
24 กรกฎาคม 2023
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
21 กรกฎาคม 2023
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
19 กรกฎาคม 2023
แก้ไขอัตราว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
13 กรกฎาคม 2023
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ.ปีพ.ศ. 2566 จำนวน 12 อัตรา 8 วิชาเอก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เกษตรกรรรม และปฐมวัย ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30น.-16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติมแนบมาพร้อมนี้
11 กรกฎาคม 2023
ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้..ผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
5 กรกฎาคม 2023
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และ ภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา)ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
30 มิถุนายน 2023
ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ผู้สนใจส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
30 มิถุนายน 2023


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน

เรื่อง
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
11 มกราคม 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
11 มกราคม 2022
โรงเรียนบ้านดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มกราคม 2022
โรงเรียนบ้านดงประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง
22 ธันวาคม 2021
โรงเรียนบ้านดงเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
22 ธันวาคม 2021
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านแม่ป้อก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
3 ธันวาคม 2021
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
30 พฤศจิกายน 2021
โรงเรียนบ้านดง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง)
25 พฤศจิกายน 2021

แผนที่ตั้ง