สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2>เรื่อง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567
26 เมษายน 2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
24 เมษายน 2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2567
19 เมษายน 2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2567 
19 เมษายน 2024
มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
9 เมษายน 2024
รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระหว่างวันที่ 9-22 เมษายน 2567 เวลา 08.30น.-16.30น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2
2 เมษายน 2024


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง
โรงเรียนบ้านผาลาดประกาศราคากลางก่อสร้างจ้างเหมาโรงอาหาร แบบ 84 ที่นั่ง
9 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนบ้านผาลาดประกาศประกวดก่อสร้างจ้างเหมาโรงอาหาร แบบ 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนบ้านผาลาด ประกาศเผยแพร่การจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567
8 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศเผยแพร่รายละเอียดราคากลาง การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7 พฤษภาคม 2024
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1 พฤษภาคม 2024
แผนที่ตั้ง