สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เรื่อง
มาตรการป้องกันการทุจริต การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
13 มิถุนายน 2022
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 /2565 วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2
29 เมษายน 2022
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 10 มี.ค.2565
29 เมษายน 2022
การจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
9 มีนาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 Announcement List of qualified candidates for the recruitment of contract teachers in English teacher position Lamphun Primary Educational Service Area Office 2
23 กุมภาพันธ์ 2022
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ33
28 มกราคม 2022
รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30น. ผ่านระบบ Conference
26 มกราคม 2022
ประชาสัมพันธ์!!! ตำแหน่งว่างย้ายครูกรณีปกติ ปี 2565 ทุกเขต
7 มกราคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ33
17 ธันวาคม 2021


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน

เรื่อง
No Packages Found

    แผนที่ตั้ง