สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เยี่ยมและให้กำลังใจด.ช.ธนเดช เสาร์เย็น

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.ธนเดช เสาร์เย็น นักเรียนชั้นม.1 รร.สามัคคีศรีวิชัย ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก จำนวน 2,000 บาท ให้กับเด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญพิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่เทย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก จำนวน 2,000 บาท ให้กับเด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญพิน นั… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาประสิทธิผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น.ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ “การพัฒนาประสิทธิผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ป… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมและให้กำลังใจด.ช.ธนเดช เสาร์เย็น นักเรียนชั้นม.1 รร.สามัคคีศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจด.ช.ธนเดช เสาร์เย็น นักเรียนชั้นม.1 รร.สามัคคีศรีวิชัยและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนไ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการค่าย 3 D+โรงเรียนแกนนำอารยเกษตร โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางกรัณฑา  อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายบัณฑิต  กันธิวัง ผอ.รร.บ้านไม้ตะเคียน, นายอนันต์  เตชะระ ครูรร.บ้าน ไม้ตะเคียน,นางกนกพร  บังคมเนตร และนางสาวสิวาภรณ์  โพธิ์อบ ครู รร.วัดวังหลวง เข้าร่วมการอบรมโครงการค่าย 3 D+โรงเรียนแกนนำอารยเกษตร… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อพินิจ จันทร์ดา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อพินิจ จันทร์ดา โดยมีนายประสิทธิ์ จันทร์ดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสพฐ.เป็นประธาน ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พร้อมกันนี้ด… อ่านต่อ…

Read More