สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านแม่ลาน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อ(ห้วยทรายขาว) และโรงเรียนบ้านผาต้าย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านแม่ลาน โรงเรียนบ้านแม่กองวะ  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อ(ห้วยทรายขาว) และโรงเรียนบ้านผาต้าย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย , เวียงจามรี และทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น.นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากของสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 53 ทุน ให้กับนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย , เวียงจามรี และ ทุ่งหัวช้าง ที่มีฐานะยากจน … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากของสพป.ลำพูน เขต 2 ( เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ , รัตนมิตร , แม่ตืนศรีวิชัย และเวียงหนองล่อง )

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากของสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 47 ทุน ให้กับนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ , รัตนมิตร , แม่ตืนศรีวิชัย และเวียงหนองล่อ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร ( 17 กุมภาพันธ์ 2564 )

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย และโรงเรียนบ้านท่าช้าง

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง และโรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน การอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ความพร้อมอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การดำ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชากา… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมOnline การใช้งานระบบ New GFMIS Thai

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการอบรมOnline การใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 เพื่อเตรียม… อ่านต่อ…

Read More