สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งและโรงเรียนบ้านห้วยกาน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จแ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลง(MOU)ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายรังสฤษดิ์  บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจของสำนักง… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงแนวทางการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งธุรการโรงเรียน 9,000 บาท จำนวน 27 ราย ธุรการโรงเร… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 และประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 15/2566

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00น.น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับนโยบายสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานทางด้านการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 (โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)และโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง)

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)และโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมของข้าราชการค… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 10/2566 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และเพื่อรับทราบผลติดตามการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายขอ… อ่านต่อ…

Read More