สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Author: ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำพูน 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยนายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางปิยะธิดา ดอนชัยสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงโตน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงโตน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามการจัดการเรียนการสอน  ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  การจัดสภาพห้องเรียน กา… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล ผ่านช่องทาง Faceboo… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00น.น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปริศนา โสภาบุญ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและวางแผนในการดำเนินงานทางด้านการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้เกิดประสิทธิ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละไม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากล… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกิจกรรมการแข่งขันงานพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 35 ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นายปัณณทัต ชัยวินิจ นักวิชาการชำนาญการ ร่วมกับโรงเรียนในอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมการประชุมกิจกรรม การแข่งขันงานพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 35 ของจังหว… อ่านต่อ…

Read More