สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

Author: ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำพูน 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีแห่แค่หลวง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีแห่แค่หลวง วัฒนธรรมโบราณ หนึ่งเดียวในล้านนา ประจำปี 2566  โดยมีนายสันติธร ยิ้มละไม ผู้ว่าราชการจังห… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัตหน้าที่ในอำเภอบ้านโฮ่ง เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ  แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพฐ.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพฐ. ในการประเมินคุณลักษณะและภาวะผู้นำโดยการสัมภาษณ์ โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและพบปะคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันและทำความทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การแข่งขันศิลปหัตถก… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพฐ.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพฐ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมควา… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

Kick Off กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด Kick Off กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 2… อ่านต่อ…

Read More