ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางประภากร มายาง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และน.ส.ศิริรัตน์ อินทะนัด ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังก.ค.ศ. Forum  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินการส… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสง่า แก้วสร้อย ผอ.รร.บ้านม่วงสามปี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกผู้ประก… อ่านต่อ…

Read more

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานและจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานและจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ปร… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่1/2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทบทวนงานเดิม และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในการออกนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษา สพฐ… อ่านต่อ…

Read more

เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21″ และกิจกรรมปล่อยขบวน Kick off

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” และกิจกรรมปล่อยขบวน Kick off โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนัก… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับรายงานและพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 ราย เพื่อทำการจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2  

Read more