ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณณัฐพงศ์ ละอองเอี่ยมและแสดงความเสียใจกับนางเสาวนี ละอองเอี่ยม อดีตผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณณัฐพงศ์ ละอองเอี่ยม ณ วัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจกับนางเสาวนี ละอองเ… อ่านต่อ…

Read more

มอบทุนการศึกษาของอาจารย์เชาว์เลิศ ขวัญเมืองและมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น. นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่ อดีตผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยคุณอรุณประเสริฐ ศรีวิมูล และคุณประสิทธิ์พร ศรีบุรี เป็นตัวแทนอาจารย์เชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำน… อ่านต่อ…

Read more

ซักซ้อมการดำเนินการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้น.ส.ศิริรัตน์ อินทะนัด ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ,นางประภากร มายาง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมรับฟังซักซ้อมการดำเนินการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น.ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ,น.ส.กุลชนกนันท์  ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  มอบหมายให้น.ส.กุลชนกนันท์  ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำนินการเป็น… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ปีงบประมาณพ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ปีงบประมาณพ.ศ.2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการที่โรงเรียนเสนอของบประมาณ… อ่านต่อ…

Read more